For at jeg skal kunne sende deg soneterapikartet så trenger jeg ditt navn og din mailaddresse.

Føttene gir svar!  


* Jeg vil fra tid til annen sende deg informasjon som jeg tror du vil sette pris på. Dette er informasjon om de ulike terapiformene, tilbud og hva som skjer på klinikken.