Velkommen til Trygg med andres e-postkurs i mestring av sosial angst!


Kurset består av en e-post annehver uke i 24 uker. Det inneholder informasjon, verktøy og øvelser som hjelper deg til å bli trygg på andre slik at du kan leve slik du ellers ville. Kurset er gratis frem til 31.12.2017. Skriv inn fornavn og e-postadresse. Kurset er automatisert og krever  ingen menneskelig kontakt. Dersom du ønsker individuell oppfølging er det mulig å reservere timer, enten på kontoret i Hønefoss, på telefon eller via sikker videotelefoni.

We respect your email privacy

logo_beskjrt.jpg